آقای دکتر حسین علائی

دکتر حسین علائی انجمن مدیریت راهبردی ایران

آقای دکتر حسین علائی

Dr. Hosein Alaii

انجمن مدیریت راهبردی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین علائی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک گروه ناب-انجمن مدیریت راهبردی ایران، تهران دی 1389