آقای دکتر حسام الدین آشنا

دکتر حسام الدین آشنا

آقای دکتر حسام الدین آشنا

Dr. Hesamodin Ashna

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسام الدین آشنا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه رسانه
هیات تحریریهمجله مطالعات فضای مجازی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی گفتمانی فرایندهای ارتباطی و بیانیه های تبلیغاتی دربمب گذاری های سیستان وبلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 13، شماره: 17
2 بورس رهبران فولبرایت و نخبگان حاکم در دهه آخر دوران پهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 15، شماره: 43
3 تحلیل سیاست گذاری قانون ساماندهی مد و لباس مجلس شورای اسلامی براساس مدل فرایندی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 20، شماره: 43
4 خط مشی گذاری فاوا در ایران (1386-131)؛ ارزیابی محتوای دیجیتال اسلامی از تکفا تا تسما (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 18، شماره: 40
5 دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی، پیوندها و اهداف (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 3، شماره: 5
6 مخاطبان در متن در سه کتاب مقدس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 18، شماره: 53
7 مدل سیاست فرهنگی در حکومت علوی؛ در جستجوی مدلی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 23، شماره: 49
8 هوش فرهنگی و کارگزاران دیپلماسی عمومی (مورد مطالعه: رایزنان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 6، شماره: 22
9 هویت فرهنگی ایرانیان از رویکردهای نظری تا مؤلفه های بنیادی (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 3، شماره: 12