آقای دکتر علی پویان

دکتر علی پویان

آقای دکتر علی پویان

Dr. Ali Pouyan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی پویان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله هوش مصنوعی و داده کاوی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استخراج ویژگی ازسیگنالهای EEG با استفاده ازتبدیل والش و آنتروپی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
2 EEG–Based Emotion Recognition using Deep Belief Network and Empirical Mode Decomposition (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
3 Performance analysis of MANET's network layer versusoperations of misbehavior nodes using Petri (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
4 Secure routing protocol in mobile ad hoc network using fuzzyPetri nets (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
5 برنامه ریزی توسعه پایدارگردشگری براساس ارزیابی اقلیم وسنجش ظرفیت پذیرش گردشگری نمونه موردی بجنورد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
6 برنامه ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری شهربجنورد بارویکرداحیاءمجموعه ی تاریخی مفخم براساس تحلیل swot (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
7 مدیریت بهرهوری ابزاری کارآمد برای بهبود مستمر سازمان مطالعه موردی : شرکت برق منطقهای تهران (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
8 مکانیابی محل مناسب جهت دفن پسماندشهربجنوردبااستفاده ازتلفیق منطق بولین WLC,OWA (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری