خانم گیتا علی آبادی

گیتا علی آبادی استاد دانشگاه

خانم گیتا علی آبادی

Gita Ali Abadi

استاد دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم گیتا علی آبادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه رسانه