خانم دکتر زهرا احمد آبادی

دکتر زهرا احمد آبادی دانشگاه علم و صنعت ایران

خانم دکتر زهرا احمد آبادی

Dr. Zahra Ahmadabadi

دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر زهرا احمد آبادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران شهریور 1397