آقای علی انتظاری

علی انتظاری دانشیار دانشگاه

آقای علی انتظاری

Ali Entezari

دانشیار دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای علی انتظاری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه رسانه