آقای محمد جعفر جوادی

محمد جعفر جوادی استادیار دانشگاه

آقای محمد جعفر جوادی

Mohammad Jafar Javadi

استادیار دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمد جعفر جوادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه رسانه