آقای حجة الاسلام علیرضا اعرافی

حجة الاسلام علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و  رئیس جامعة المصطفی العالمیه

آقای حجة الاسلام علیرضا اعرافی

Alireza Erafi

مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و رئیس جامعة المصطفی العالمیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حجة الاسلام علیرضا اعرافی در مجلات و ژورنالها