آقای دکتر نوید مستوفی

دکتر نوید مستوفی استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

آقای دکتر نوید مستوفی

Dr. Navid Mostofi

استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نوید مستوفی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس نهمین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت دانشگاه تهران، تهران آبان 1397