خانم دکتر زهرا منصور پور

دکتر زهرا منصور پور استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

خانم دکتر زهرا منصور پور

Dr. Zahra Mansourpour

استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر زهرا منصور پور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی نهمین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت دانشگاه تهران، تهران آبان 1397