آقای سید محمد غروی راد

سید محمد غروی راد دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

آقای سید محمد غروی راد

Seyed Mohammad Gharavi Raad

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سید محمد غروی راد در مجلات و ژورنالها