آقای دکتر محمدجعفر پاک سرشت

دکتر محمدجعفر پاک سرشت استاد تمام دانشگاه شهید چمران

آقای دکتر محمدجعفر پاک سرشت

Dr. Mohammad Jafar Pak Seresht

استاد تمام دانشگاه شهید چمران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدجعفر پاک سرشت در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه تربیت اسلامی
هیات تحریریهفصلنامه روش شناسی علوم انسانی