آقای علی پایا

علی پایا دانشیار - استاد  دانشگاه وستمینستر

آقای علی پایا

Ali Paya

دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای علی پایا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه روش شناسی علوم انسانی