خانم دکتر هنگامه زندی

دکتر هنگامه زندی Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

خانم دکتر هنگامه زندی

Dr. Hengameh Zandi

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر هنگامه زندی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
معاون سردبیرفصلنامه کنترل کیفیت مخاطرات مواد غذایی