آقای دکتر منوچهر شیبانی اصل

دکتر منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه وشهرسازی

آقای دکتر منوچهر شیبانی اصل

Dr. Manochehr Sheybani

مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه وشهرسازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر منوچهر شیبانی اصل در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین کنگره ملی توسعه زیرساخت‌های فناور صنعت راه و ساختمان ایران انجمن مهندسی راه وساختمان ایران، تهران شهریور 1397