آقای دکتر ابوالفضل شهامت

دکتر ابوالفضل شهامت دانشگاه تبریز

آقای دکتر ابوالفضل شهامت

Dr. Abolfazl Shahamat

دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابوالفضل شهامت در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک دانشگاه تبریز، تبریز مهر 1397