آقای دکتر حسن امامی

دکتر حسن امامی استادیار دانشکده فنی مرند

آقای دکتر حسن امامی

Dr. Hasan Emami

استادیار دانشکده فنی مرند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسن امامی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک دانشگاه تبریز، تبریز مهر 1397