آقای دکتر محسن نعمتی

دکتر محسن نعمتی دانشیار تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر محسن نعمتی

Dr. Mohsen Nemati

دانشیار تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محسن نعمتی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه تغذیه، روزه‌داری و سلامت