خانم الهه نشاط اسفهلانی

الهه نشاط اسفهلانی دانشجوی دکتری مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند

خانم الهه نشاط اسفهلانی

Elahe Neshat Esfahani

دانشجوی دکتری مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عملکرد مبدل پوسته- لوله ای با لوله های مارپیچ عمودی و افقی با استفاده از روش های عددی و تجربی بخش اول: بررسی تغییرات عدد ناسلت دیواره بیرونی لوله (دریافت مقاله) مجله مبدل گرمایی دوره: 7، شماره: 43
2 بررسی عملکرد مبدل پوسته-لوله ای با لوله های مارپیچ عمودی و افقی با استفاده از روش های عددی و تجربی- بخش دوم: بررسی تغییرات دمای سیال داخل پوسته (دریافت مقاله) مجله مبدل گرمایی دوره: 8، شماره: 44
3 بررسی لایه مرزی سرعت و حرارت در داخل و خارج لوله مارپیچ (دریافت مقاله) مجله مبدل گرمایی دوره: 7، شماره: 42
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر افزودن هیدروژن بر بازیافت انرژی هدر رفت موتورهای HCCI (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتوهای درونسوز
2 بررسی تاثیر انتقال جرم بر شبیه سازی عملکرد و پیش بینی آلایندهها در موتور HCCI (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مبدل های گرمایی
3 بررسی تاثیر مدل های مختلف انتقال حرارت جابجایی بر شبیه سازی عملکردموتورهای HCCI (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
4 بررسی تغییرات ضریب انتقال حرارت جابجایی آزاد سطح بیرونی لوله های مارپیچ در راستای طولی و شعاعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی
5 بررسی عملکرد مبدل پوسته-لوله ای با لوله های مارپیچ عمودی و افقی با استفاده از روش های عددی و تجربی- بخش اول: بررسی تغییرات عدد ناسلت دیوراه بیرونی لوله (دریافت مقاله) پنجمین همایش مبدلهای گرمایی
6 بررسی عملکرد مبدل پوسته-لوله ای با لوله های مارپیچ عمودی و افقی با استفاده از روش های عددی و تجربی- بخش دوم: بررسی تغییرات دمای سیال داخل پوسته (دریافت مقاله) پنجمین همایش مبدلهای گرمایی
7 بررسی لایه مرزی سرعت و حرارت در داخل و خارج لوله مارپیچ (دریافت مقاله) پنجمین همایش مبدلهای گرمایی
8 بررسی مقایسه ای تاثیر روی هم افتادگی سوپاپ ها بر خصوصیات احتراقی، عملکردی و آلایندگی موتورهای HCCI (دریافت مقاله) هشتمین همایش موتورهای درونسوز
9 تخمین عدد ناسلت سطح بیرونی لوله و دمای سیال داخل مخزن یک مبدل پوسته – لوله ای با لوله مارپیچ (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی
10 شبیه سازی احتراق HCGI و آلاینده های آن با استفاده از یک مدل چند منطقه ای (دریافت مقاله) هشتمین همایش موتورهای درونسوز
11 شبیه سازی احتراق PCCI با سوخت بیودیزل با استفاده از مدل CFD (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتوهای درونسوز
12 شبیه سازی موتور دیزل با استفاده از مدل چند منطقه ای و سینتیک شیمیایی (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
13 شبیه سازی موتور دیزل با استفاده از مدل چند منطقه ای و سینتیک شیمیایی (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز