آقای محمود ابراهیمی

محمود ابراهیمی مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای محمود ابراهیمی

Mahmoud Ebrahimi

مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمود ابراهیمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تغذیه، روزه‌داری و سلامت