خانم دکتر گیلدا اسلامی

دکتر گیلدا اسلامی Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

خانم دکتر گیلدا اسلامی

Dr. Gilda Eslami

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر گیلدا اسلامی در مجلات و ژورنالها