خانم دکتر گیلدا اسلامی

دکتر گیلدا اسلامی Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

خانم دکتر گیلدا اسلامی

Dr. Gilda Eslami

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر گیلدا اسلامی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استخراج RNAاز سلولهای بیوفیلم استرپتوکوکوس موتانس (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 3، شماره: 4
2 The association between single nucleotide polymorphism in interleukin-27 gene and recurrent pregnancy loss in Iranian women (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 13، شماره: 4
3 مطالعه شیوع و شناسایی خصوصیات مولکولی لینگواتولا سراتا در گوسفند و بزکشتارشده در کشتار گاه یزد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 PREVALENCE OF QNR GENES IN EXTENDED-SPECTRUM Β-LACTAMASE PRODUCING KLEBSIELLA PNEUMONIAE ISOLATED FROM CLINICAL URINE SPECIMENS IN UNIVERSITY TEACHING HOSPITALS, IRAN (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
2 بررسی کاهش آلودگی استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت گاو با استفاده از روش پرتو دهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران
3 کاهش آلودگی باسیلوس سرئوس در گوشت گاو با استفاده از روش نوین پرتودهی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
4 مروری بر لزوم جدیت مسئولان مجلات علوم پزشکی در جهت کاهش سرقت ادبی در مقالات علمی (دریافت مقاله) همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران