آقای غلامرضا سلگی

غلامرضا سلگی

آقای غلامرضا سلگی

Gholamreza Selgi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای غلامرضا سلگی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
معاون سردبیر و مدیر اجراییدوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی