آقای دکتر محمدجواد سبحانی فر

دکتر محمدجواد سبحانی فر دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

آقای دکتر محمدجواد سبحانی فر

Dr. Mohammad Javad Sobhani Far

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدجواد سبحانی فر در مجلات و ژورنالها