آقای دکتر محمدباقر بابایی

دکتر محمدباقر بابایی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

آقای دکتر محمدباقر بابایی

Dr. Mohammad Bagher Babayee

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدباقر بابایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال