آقای دکتر رئوف مصطفی زاده

دکتر رئوف مصطفی زاده استادیار استادیار مرتع ،آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی

آقای دکتر رئوف مصطفی زاده

Dr. Raoof Mostafazadeh

استادیار استادیار مرتع ،آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رئوف مصطفی زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه محقق اردبیلی با همکاری انجمن آبخیزداری ایران و اداره کل منابع طبیعی استان اردبیل، اردبیل مهر 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات هیدرولوژیک طرح آبخیزداری جعفرآباد استان گلستان با استفاده از مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
2 ارزیابی پتانسیل خطر روانگرایی در دشتهای جنوبی گرگانرود استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
3 ارزیابی روشهای برآورد آبدهی جریان و عوامل مؤثر بر آن در حوضه آبریز گرگانرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
4 ارزیابی روشهای جداسازی جریان پایه از هیدروگراف جریان روزانه (مطالعه موردی تعدای از ایستگاه های هیدرومتری استان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
5 ارزیابی سلامت حوضه آبخیز از نظر کیفیت آب شرب براساس دیاگرام شولر مطالعه موردی قطور چای، خوی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
6 پهنه بندی خطر روانگرایی با مدل SWM و ابزار سامانه های اطلاعات جغرافیایی در شهرهای واقع در دشتهای جنوبی گرگانرود استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
7 پیش بینی اثرات اقتصادی و اجتماعی اجرای سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی (مطالعه موردی آبخیز رامیان - استان گلستان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
8 پیش بینی اثرات سناریوهای مدیریت بیولوژیک روی ویژگی های سیل و فرسایش آبی در آبخیز رودخانه رامیان - استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
9 تحلیل خصوصیات خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از تئوری ران در ایستگاه پل بهراملو استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
10 تصمیمگیری چند معیاره در مدیریت یکپارچه آبخیز ( مطالعه موردی : آبخیز رامیان - استان گلستان ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
11 تعیین مولفههای هیدروگراف در زیرحوزههای آبخیز آغلاغان- چای اردبیل با هیدروگراف واحد مصنوعیاشنایدر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
12 تهیه و ارزیابی نقشه فرسایش خاک حوزهی آبخیز روضه چای ارومیه با استفاده از GIS و مدل RUSLE (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
13 شبیهسازی هیدروگراف جریان با استفاده از مدل مخزن خطی نش در حوزه آبخیز عموقین استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
14 کاربرد منحنی تجمعی در تعیین شدت نفوذ در حوزه آبخیز جعفرآباد استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
15 مدلسازی فرسایش خاک در حوزه آبخیز سد یامچی اردبیل با استفاده از مدل RUSLE و GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست