آقای دکتر علی پریمی

دکتر علی پریمی ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان

آقای دکتر علی پریمی

Dr. Ali Parimi

ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی پریمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها دانشگاه پیام نور سمنان، سمنان آبان 1397
رئیس کنفرانس چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر دانشگاه پیام نور، تهران دی 1397