آقای دکتر علی پریمی

دکتر علی پریمی ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان

آقای دکتر علی پریمی

Dr. Ali Parimi

ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی پریمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها دانشگاه پیام نور، تهران بهمن 1397
رئیس کنفرانس چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر دانشگاه پیام نور، تهران دی 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 گستره عصمت انبیا از دیدگاه فخر رازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه هوش هیجانی با علاقه اجتماعی و ایثار آتشنشانان شهراصفهان (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی
2 تحریم های یک جانبه دولت آمریکا تطبیق با قوانین حقوق بین الملل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
3 تحریم های یک جانبه دولت ها مطابق یا متعارض قوانین سازمان ملل متحد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
4 حقوق بشردوستانه در نظامیان و غیرنظامیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
5 حقوق بین الملل معاصر در برخورد با نظامیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
6 حقوق نظامیان در موضع جنگ و مطابق با حقوق بشردوستانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
7 مبانی حقوقی تحریم ها براساس دیدگاه فقه ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
8 مشروعیت تحریم از منظر سازمان ملل متحد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
9 نحوه برخورد نظامیان در نظام اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی