آقای دکتر علی برومند نیا

دکتر علی برومند نیا

آقای دکتر علی برومند نیا

Dr. Ali Boromand nia

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی برومند نیا در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر دانشگاه پیام نور، تهران دی 1397