آقای مهندس امیرعباس صفری

مهندس امیرعباس صفری رییس هئیت مدیره شرکت مهندسی دانش بنیان آلا

آقای مهندس امیرعباس صفری

Amirabass Safari

رییس هئیت مدیره شرکت مهندسی دانش بنیان آلا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس امیرعباس صفری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست شورای سیاستگذاری دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها شرکت دانش بنیان مهندسی تحلیل گران نرم افزاری آلا، تهران - دانشگاه علم و صنعت ایران بهمن 1397