خانم مهندس فاطمه نام نیک

مهندس فاطمه نام نیک مدیر عامل شرکت دانش بنیان مهندسی آلا و مدرس حوزه هوش تجاری

خانم مهندس فاطمه نام نیک

Fatemeh Namnik

مدیر عامل شرکت دانش بنیان مهندسی آلا و مدرس حوزه هوش تجاری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهندس فاطمه نام نیک در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس دومین کنفرانس ملی هوش تجاری و راهبردها شرکت دانش بنیان مهندسی تحلیل گران نرم افزاری آلا، تهران - دانشگاه علم و صنعت ایران بهمن 1397