آقای دکتر سید مرتضی موسویان

دکتر سید مرتضی موسویان

آقای دکتر سید مرتضی موسویان

Dr. Seyedmorteza Misavian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید مرتضی موسویان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست افتخاری کنفرانس دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، تهران آبان 1397