آقای دکتر حسین غضنفرپور

دکتر حسین غضنفرپور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

آقای دکتر حسین غضنفرپور

Dr. Hosein Ghazanfarpour

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین غضنفرپور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین غضنفرپور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس نخستین همایش ملّی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای» دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان آبان 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی وضعیت لرزه خیزی و آسیب پذیری کالبدی- جمعیتی شهر رفسنجان (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 19
2 تحلیل فضایی ریسک رواناب های مساله ساز با تکیه بر معیارهای برنامه ریزی شهری (مورد شناسی: شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 30
3 کاربرد روش های فازی و AHP برای جانمایی مدارس ابتدایی در ناحیه یک آموزشی شهر کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 2
4 مدل بهینه تخلیه اضطراری جمعیت پس از حادثه در اماکن شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی منطقه 3 شهر کرمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 1، شماره: 1
5 مکان گزینی مراکز درمانی شهر سیرجان با استفاده از روش Ad-Hock (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنتروپوسن انگاره ای در سنجش تغییرات محیطی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای
2 ارزیابی موقعیت کنونی مدارس ابتدایی ناحیه یک آموزشی شهر کرمان و کاربریهای شهری مؤثر بر عملکرد آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
3 بررسی جایگاه سازمان های غیر دولتی در مدیریت بحران های طبیعی بویژه زلزله (دریافت مقاله) سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان
4 بررسی نقش اجتماعی، فرهنگی و کالبدی میادین شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
5 برنامه ریزی راهبردی، ساماندهی میادین شهری با تاکید بر میادین منطقه یک شهر سیرجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
6 بیابان زایی و اثرات زیست محیطی آن «مطالعه موردی شهرستان سیرجان» (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
7 تحلیل توزیع فضایی- مکانی مجموعه های ورزشی با استفاده از سیستم GIS (مطالعه موردی: شهر کرمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
8 تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر جوپار) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
9 تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی با تأکید بر جدول SWOT (مطالعه موردی: شهر چترود) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
10 تحلیلی بر نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت ریسک محدودههای حاشیه نشین به هنگام وقوع سوانح (مطالعه موردی: شهر کرمان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
11 ژئوسیستم های ناپایدار و منابع انرژی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
12 ساماندهی فضای حاشیه رودخانه شور رفسنجان با رویکرد توسعه گردشگری سبز پایدار با نگاه به آینده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای
13 سنجش تاثیر هواشناسی کشاورزی بر کشت گندم دیم مطالعه موردی: شهرستان روانسر(سال زراعی 91-90) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی
14 سنجش میزان قدرت لرزه ای برتخریب سازه های شهری با استفاده ازgis مطالعه موردی: منطقه یک شهرکرمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
15 ضرورت ساماندهی مبلمان میادین شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
16 کاربرد آنالیز نزدیک ترین همسایه در شناسایی الگوی پراکنش مدارس ابتدایی ناحیه یک آموزش و پرورش شهر کرمان (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
17 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) دربرنامه ریزی و مدیریت گردشگری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری