خانم دکتر اعظم جعفری

دکتر اعظم جعفری دانشگاه شهید باهنر کرمان

خانم دکتر اعظم جعفری

Dr. Azam Jafari

دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر اعظم جعفری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان شهریور 1397