آقای دکتر سیدمحسن سجادی

دکتر سیدمحسن سجادی عضو هیئت علمی رسمی قطعی گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

آقای دکتر سیدمحسن سجادی

Dr. Seyedmohsen Sajadi

عضو هیئت علمی رسمی قطعی گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدمحسن سجادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز بهمن 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر حقوق نرم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو رژیم های چندجانبه کنترل صادرات (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دوره: 4، شماره: 15
2 شکل گیری اوراق تورق، جایگزین اوراق قرضه برای سیاست مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی دوره: 3، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ارتفاع مانع بر استهلاک انرژی جریان در سرریزهای کلیدپیانویی مستطیلی با کلید خروجی مانعدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
2 ارزیابی ضریب تحکیم در رسهای با خاصیت خمیری کم تا متوسط (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه کف جت های افقی مستغرق بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
4 بررسی آزمایشگاهی اثر شطرنجی بودن مانع متخلخل در کنترل جریان غلیظ (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
5 بررسی آزمایشگاهی اثرآستانه پلکانی صلب و روزنه داربرخصوصیات پرش هیدرولیکی درحوضچه آرامش افقی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
6 بررسی آزمایشگاهی کنترل آبشستگی در پایه های ممتد پل با استفاده از Rip Rap (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
7 بررسی اثر دیواره ی آرام کننده جریان بر عملکرد حوضچه رسوبگیر آبیاری با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
8 بررسی تاثیر دبی جت مستغرق در انتهای حوضچه آرامش بر مشخصات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
9 بررسی تاثیر دبی جت مستغرق در انتهای حوضچه آرامش بر مشخصات پرش هیدرولیکی در سطح شیب دار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
10 بررسی تاثیر دبی جریان براستهلاک انرژی درسرریزهای پلکانی با استفاده ازمدل ریاضی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
11 بررسی تاثیر زاویه ی آبگیری بر دبی رسوب ورودی به آبگیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
12 بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بر هیدرولیک جریان در سرریزهای استوانه ای با استفاده از نرم افزار Fluent (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
13 بررسی تأثیر تعداد پله در استهلاک انرژی سرریز پلکانی به کمک نرم افزارFluent (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 بررسی تأثیر شیب در استهلاک انرژی سرریز پلکانی به کمک نرم افزار Fluent (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 بررسی تأثیر نسبت عمق بحرانی به ارتفاع پله در استهلاک انرژی سرریز پلکانی به کمک نرم افزار Fluent (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 بررسی عوامل موثر بر بازدید گردشگران ازمناطق گردشگری در استان مرکزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
17 بررسی مدلهای آشفتگی جهت حل عددی جریانهای غلیظ با استفاده ازنرم افزار FLUENT (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
18 تاثیر پارامترهای هندسی برهیدرولیک جریان درطول سرریزهای لبه پهن مستطیلی با استفاده ازنرم افزارفلوئنت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
19 تخمین راندمان تله اندازی درحوضچه های رسوبگیر با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
20 شبیه سازی عددی جریان بر روی سرریز نیم دایره ای با استفاده از نرمافزارFluent (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
21 کاربرد روش روندیابی ذرات در تخمین راندمان تله اندازی حوضچه های رسوبگیر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
22 مقایسه استهلاک انرژی درسرریز پلکانی و اوجی صاف با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
23 یک روش جدید برای توزیع اقتصادی باربین نیروگاه های حرارتی با درنظر گرفتن تلفات مبتنی برتوان نقاط valve (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران