آقای دکتر رضا قیاسی

دکتر رضا قیاسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی

آقای دکتر رضا قیاسی

Dr. Reza Ghiasi

استاد دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا قیاسی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه شیمی نوین

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Computational study of substituent effect on the electronic properties of ferrocylidene acetophenones complexes (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 7، شماره: 5
2 The Study of Substituent effect on Osmabenzene complexes (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی نوین دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار و موانع تقاضای اجرای قرارداد توسط ذینفع ثالث (دریافت مقاله) همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی
2 Calculation of thermodynamic parameters of 3-Picrylamino-1,2,4-triazole (PATO) with Fullerens: C20, C24, C60 over different temperatures, using density functional theory (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
3 Calculation of thermodynamic parameters of 3-Picrylamino-1,2,4-triazole (PATO) with nanostructure of Nano cone over different temperatures, using density functional theory (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
4 Solid phase extraction of trace Cd(II) Using aminopolycarboxylic acid-type cellulose and Determination by FAAS (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
5 Theoretical study of the Allene…M complexes (M = Li+, Na+, K+, Be2+, Mg2+, and Ca2+): Properties and Structures (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی
6 بررسی تاثیر ظرفیت بالقوه دانش بر عملکرد پروژه های کاری به واسطه مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
7 بررسی تاثیر نوآوری در وب سایت های فروش اینترنتی بر کیفیت خدمات الکترونیکی، اعتماد، وفاداری و تبلیغات شفاهی مشتریان (مطالعه موردی : وب سایت فروشگاه زنجیره ای شهروند) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
8 بررسی تطبیقی تعهد به نفع ثالث با منتفع ثالث (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی
9 بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با سلامت سازمانی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
10 بررسی روابط و ساختار قدرت در خانواده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
11 بررسی عوامل موثر بر سلامت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
12 بررسی نقش و پیشبرد تبلیغات های فروش در ایجاد ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: گوشی تلفن همراه )GLX (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
13 تحلیل حقوقی هزینه دادرسی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
14 شرایط صحت تعهد به نفع شخص ثالث و منتفع ثالث (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
15 صلاحیت محاکم در اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
16 مسئولیت شرکتهای چند میلیتی در قوانین موضوعه ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
17 مقایسه تعىد به نفع شخص جالث با نهادهای حقیقی مشابه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی
18 موانع اقتصادی پیشروی شرکتهای چند میلیتی در قوانین موضوعه ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
19 موانع سیاسی پیشروی شرکتهای چند میلیتی در قوانین موضوعه ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی