آقای دکتر رضا قیاسی

دکتر رضا قیاسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی

آقای دکتر رضا قیاسی

Dr. Reza Ghiasi

استاد دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا قیاسی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه شیمی نوین