آقای دکتر حسن محجوب

دکتر حسن محجوب استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

آقای دکتر حسن محجوب

Dr. Hassan Mahjoub

استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسن محجوب در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه مطالعات منابع انسانی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی وضعیت عوامل ساختاری و کارآفرینی دانشگاهی دانشگاه های ارتش (مطالعه موردی: دانشگاه هوایی شهید ستاری) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 3، شماره: 7
2 سرمایه اجتماعی و نقش آن در ارتقای اثربخشی اقدامات مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 1، شماره: 1
3 مطالعه ی تصویر سازی ذهنی دانشجویان از سرمایه انسانی اعضای هییت علمی در دانشگاه های ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارایه الگویی به منظور توسعه ی سرمایه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی فراتحلیلی از مهاجرت،به عنوان آسیب اجتماعی نو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
2 بررسی مضرات(آسیب شناسی) استفاده از ماهواره و تاثیر بر تضعیف بنیان خانواده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
3 بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی و تولید ملی و اثرات آن در تقویت امنیت مرزی (دریافت مقاله) همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری