آقای دکتر محمدرضا جلالی سروستانی

دکتر محمدرضا جلالی سروستانی عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

آقای دکتر محمدرضا جلالی سروستانی

Dr. Mohammad Reza Jalali Sarvestani

عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا جلالی سروستانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه شیمی نوین

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Adsorption of proline amino acid on the surface of fullerene (C20) and boron nitride cage (B12N12): A comprehensive DFT study (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 7، شماره: 3
2 Evaluating the Performance of 2,3-dihydro-1H-phenothiazine-4(5aH)-one as an Ionophore in Construction of a Cation Selective Electrode by Density Functional Theory (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی نوین دوره: 5، شماره: 1
3 Investigating the Complexation of a recently synthesized phenothiazine with Different Metals by Density Functional Theory (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی نوین دوره: 4، شماره: 4
4 Investigating the Influence of Doping Graphene with Silicon and Germanium on the Adsorption of Silver (I) (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 4، شماره: 1
5 The Effect of B12N12 Substitution on the Properties of TEX Energetic Materials in DifferentTemperature Conditions: A DFT Study (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی نوین دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اندازه گیری سریع کبالت به وسیله سنسور پتانسیومتری طراحی شده بر پایه یونوفور 2-(6- کلروکویینوکسالین- 2-ایل) هیدارزین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
2 بررسی برهم کنش نانو ساختار فولرن و شش داروی مختلف با استفاده از تیوری تابع چگالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری
3 بررسی محاسباتی تاثیر جایگزینی سیلیسیم به جای کربن در حذف آلاینده ها به وسیله نانو ساختار گرافن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
4 بررسی محاسباتی تاثیر نانو ساختار های کربنی بر خواص شیمیایی ماده پر انرژی TATB به روش DFT (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
5 تاثیر اتصال نانو ساختار های فولرن C24و قفس بور نیترید بر خواص ترمودینامیکی و انرژتیک TATB (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی میکرو نانو فناوری
6 دستگاه تمیز کننده دهانه چاه تولیدی به کمک امواج التراسونیک Design & application of Ultrasonic wellbore cleaner (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور