آقای دکتر محمدرضا جلالی سروستانی

دکتر محمدرضا جلالی سروستانی عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

آقای دکتر محمدرضا جلالی سروستانی

Dr. Mohammad Reza Jalali Sarvestani

عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا جلالی سروستانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه شیمی نوین