خانم دکتر فاطمه خرازی افرا

دکتر فاطمه خرازی افرا

خانم دکتر فاطمه خرازی افرا

Dr. Faatemeh Kharazi Afra

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر فاطمه خرازی افرا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه پژوهش های بالینی ایران