خانم فاطمه تقیاره

فاطمه تقیاره دانشیار دانشگاه تهران

خانم فاطمه تقیاره

Fateme Taghiare

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم فاطمه تقیاره در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه بین المللی وب پژوهی