آقای دکتر کامبیز بادیه

دکتر کامبیز بادیه دانشیار، مرکز تحقیقات مخابرات ایران

آقای دکتر کامبیز بادیه

Dr. Kambiz Badie

دانشیار، مرکز تحقیقات مخابرات ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کامبیز بادیه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله پیشرفت در مهندسی کامپیوتر و فناوری