آقای هادی طلوعی

هادی طلوعی دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

آقای هادی طلوعی

Hadi Tolouei

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای هادی طلوعی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه سیاست

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی مدل توسعه در دوران ریاست جمهوری هاشمی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دوره: 4، شماره: 14
2 رابطه مناسبات قومی و امنیت در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دوره: 3، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 رابطه مناسبات قومی و امنیت دراستان سیستان وبلوچستان (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها