آقای دکتر کامبیز بهنیا

دکتر کامبیز بهنیا دانشگاه تهران

آقای دکتر کامبیز بهنیا

Dr. Kambiz Behniya

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کامبیز بهنیا در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران انجمن ژئوتکنیک ایران، تهران آبان 1397