آقای دکتر احمد جوانشیری

دکتر احمد جوانشیری هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

آقای دکتر احمد جوانشیری

Dr. Ahmad Javanshiri

هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد جوانشیری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه سیاست