آقای دکتر بهرام ایمانی

دکتر بهرام ایمانی معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی محقق اردبیلی

آقای دکتر بهرام ایمانی

Dr. Bahram Imani

معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهرام ایمانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه جغرافیا و روابط انسانی

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهرام ایمانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی پارس آباد 1- موسسه صنعت برق، اردبیل مهر 1397