آقای دکتر بهنام بهرامی

دکتر بهنام بهرامی هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

آقای دکتر بهنام بهرامی

Dr. Behnam Bahrami

هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهنام بهرامی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی پارس آباد 1- موسسه صنعت برق، اردبیل مهر 1397
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری اردبیل- موسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتا- استانداری اردبیل، اردبیل-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تیر 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر شیب و نوع پوشش گیاهی بر میزان ترسیب کربن خاک در مراتع خشک و نیمه خشک شمالغرب ایران (مطالعه موردی: مراتع خانقاه سرخ ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزه های زیست محیطی مکتب اسلام در مورد حفظ و همی تنوع زیستی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
2 ارزیابی مدل های شبکه هوش مصنوعی و رگرسیونی در پیش بینی بانک بذر خاک با استفاده از برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
3 استفاده از روش میکرواستخراج مایع-مایع پراکنده کننده به کمک دستگاه طیف سنجی UV/Vis برای اندازه گیری ایبوبروفن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
4 بررسی پارامترهای پوشش گیاهی حوزه آبخیز گلندرود چمستان با تاکید بر تراکم دام در مرتع (مطالعه موردی : اکسیستم مرتعی سی جا) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
5 بررسی تأثیر عملیات اصلاحی قرق بر برخی خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک اکوسیستم های مرتعی مطالعه موردی: مراتع راژان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
6 بررسی تأثیر قرق کوتاه مدت بر خصوصیات ادافیکی مراتع راژان ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
7 بررسی ترکیب گونهای و گروههای عملکردی زیست بومهای مرتعی منطقه راژان ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
8 بررسی تغییرات درصد گچ و آهک خاک و تاثیر آن بر شکلگیری اکوسیستمهای مرتعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
9 بررسی تنوع زیستی و کاربردی گیاهان در اکوسیستم های مرتعی با تأکید بر توسعه پایدار مطالعه موردی: مراتع لوس بلده نور استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
10 بررسی تنوع گونه ای و گروه های عملکردی در ا کوسیستم مرتعی خرابه سنجی ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
11 بررسی تنوع و شکل زیستی گیاهان در اکوسیستم مرتعی ستن پیرانشهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
12 بررسی فلور، تنوع، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان در امتداد گرادیان ارتفاعی اکوسیستم مرتعی شمال سبلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
13 بررسی فلور، فرم زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان درعلفزارهای جهت های شمالی وجنوبی اکوسیستم مرتعی سبلان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
14 بررسی فلور، فرم زیستی و کوروتیپ گیاهان دربوته- علف زارهای جهت های شمالی وجنوبی اکوسیستممرتعی سبلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
15 بررسی فلور، فرمزیستی، تنوع و پراکنش جغرافیایی گیاهان در امتداد گرادیان ارتفاعی علف بوته زارهای شمال سبلان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
16 بررسی فلورستیکی وشکل زیستی گیاهان مطالعه موردی: مراتع لوس بلده نور استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
17 بررسی نحوه آرایش کابل ها در بهبود عملکرد قاب های خمشی فولادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زلزله
18 بررسی وضعیت پوشش گیاهی مراتع کوهستانی شهرستان پیرانشهر آذربایجان غربی با تکیه برعوامل زیست محیطی و توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
19 بررسی یکنواختی و تنوع گونه ای گونه های همراه Artemisia aucheri و A. melanolepis در منطقهسبلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
20 بهبود حساسیت و انتخاب پذیری مونوکسید کربن در حضور پروپان با استفاده از سنسور نانو ذرات طلا به روی اکسید قلع (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
21 بهبود عملکردقابهای خمشی فولادی با به کارگیری کابلهای مهاربندی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
22 تاثیر تغییر کاربری اراضی بر قابلیت ترسیب کربن خاک و تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
23 تاثیر تغییر کاربری اراضی طبیعی بر پراکنش مکانی عناصر غذایی خاک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
24 تاثیر تغییر کاربری اراضی مرتعی به کشاورزی بر پراکنش مکانی برخی ازعناصر غذایی خاک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده‌های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
25 تاثیر جانشینی جزئی La با Sr بر روی خواص کاتالیستی LaCoO3در اکسیداسیون CO گاز اگزوز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
26 تأثیر تنوع فرم رویشی و گرادیان ارتفاعی بر تولید گیاهی در مراتع کوهستانی خرابه سنجی ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
27 تحلیل منطقهای کربن آلی خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به منظور تعیین سهم عوامل مدیریتی از تغییرات اقلیمی در مدیریت زیست بوم های مرتعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
28 تغییرات ذخایر مواد آلی خاک در اجزاء اندازه ای ذرات در واکنش به تغییرات تنوع گونه ای گیاهی در مراتع کوهستانی ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
29 مدلسازی حساسیت به فرسایش و سیل خیزی حوزه آبخیز خانقاه سرخ ارومیه بر مبنای ویژگی های سنگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
30 مدلسازی فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل MPSIAC در حوزه آبخیز خرابه سنجی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
31 مطالعه پارامترهای پوشش گیاهی حوزه آبخیز چلاو آمل با تاکید بر سیستم بهره برداری (مطالعه موردی: اکوسیستم مرتعی آخورین) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
32 معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گونه های مرتعی دامنه های شمالی (قوتورسویی) سبلان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
33 معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گونه های مرتعی دامنه های شمالی )قوتورسویی( سبلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
34 مقایسه روش های شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی تطبیقی-فازی و رگرسیونی به منظور پیش بینی کربن ترسیب شده در خاک مراتع (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
35 مقایسه روش های شبکه عصبی و رگرسیونی به منظور پیش بینی تراکم بذور خاک با استفاده از برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
36 مقایسه مدل هوش مصنوعی و رگرسیونی در پیش بینی نیتروژن آلی ذره ایPOM-N با استفاده از ویژگی های زودیافت خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری