آقای دکتر سید مسعود علیزاده معصومیان

دکتر سید مسعود علیزاده معصومیان هیات علمی موسسه اقبال لاهوری

آقای دکتر سید مسعود علیزاده معصومیان

Dr. Seyed Masoud Alizadeh Masomian

هیات علمی موسسه اقبال لاهوری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید مسعود علیزاده معصومیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی پارس آباد 1- موسسه صنعت برق، اردبیل مهر 1397