آقای دکتر فرزاد مولانی

دکتر فرزاد مولانی رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان سنندج

آقای دکتر فرزاد مولانی

Dr. Farzad Molani

رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان سنندج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرزاد مولانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی پارس آباد 1- موسسه صنعت برق، اردبیل مهر 1397