آقای دکتر اهون شریفی

دکتر اهون شریفی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه

آقای دکتر اهون شریفی

Dr. Ahoon Sharifi

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اهون شریفی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی پارس آباد 1- موسسه صنعت برق، اردبیل مهر 1397