آقای مهندس رئوف بنائی

مهندس رئوف بنائی مسئول کمیته فرهنگی

آقای مهندس رئوف بنائی

Raoof Banayee

مسئول کمیته فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس رئوف بنائی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مسئول کمیته فرهنگی دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی پارس آباد 1- موسسه صنعت برق، اردبیل مهر 1397