آقای مهندس رئوف بنائی

مهندس رئوف بنائی کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل

آقای مهندس رئوف بنائی

Raoof Banayee

کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس رئوف بنائی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مسئول کمیته فرهنگی دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی پارس آباد 1- موسسه صنعت برق، اردبیل مهر 1397
مسئول کمیته فنی کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل- دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری اردبیل- موسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتا- استانداری اردبیل، اردبیل-دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مهر 1398