آقای دکتر حسن صالحی

دکتر حسن صالحی استاد، سازمان شیلات ایران

آقای دکتر حسن صالحی

Dr. Hasan Salehi

استاد، سازمان شیلات ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسن صالحی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس ستاد همایش دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری آذر 1397