آقای دکتر محمد پورکاظمی

دکتر محمد پورکاظمی استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

آقای دکتر محمد پورکاظمی

Dr. Mohammad Pour Kazem

استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد پورکاظمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری آذر 1397
رئیس کنفرانس چهارمین همایش ملی میگوی ایران موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - پژوهشکده میگوی کشور، بوشهر اسفند 1397